Taggar & lås

Information rörande föreningens nya system med ”taggar”

Vi har nu driftsatt den första delen av styrelsens strävan att göra vår fastighet säkrare (taggar till entréer) samt nå ut med information till er medlemmar (infotavlor i entréerna) och vi har här också digitaliserat tvättstugebokningen.

Vi beräknar att det från och med 2017-11-01 ej längre kommer att vara möjligt att komma in i vår fastighet eller garage med nycklar. Lägenhetsnyckeln kommer därefter enbart att fungera till respektive lägenhet samt dörrar inom fastigheten som t.ex. huvuddörrarna till förrådsgångar o s v. Vi vill här också informera om att dörrarna in till garaget utifrån inte kommer vara tillgängliga för taggar förutom ”garagetaggar”, detta för att försvåra för obehöriga att köra in fordon i vårt garage.

Vid oförutsedd händelse som temporärt stänger av vårt nya system kommer all passage att kunna ske via befintlig dörr till garaget från fastighetens östra sida. Vid systemavbrott kommer denna dörr att låsas upp så fort som möjligt.

Vi upprepar här också att om ni förlorar någon tagg så ber vi er omgående att anmäla detta till styrelsen lämpligen via e-post: styrelsen[a]sadelmakaren2.se. Detta för att bidra till ökad säkerhet i fastigheten genom att ingen obehörig skall komma in.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen
/Brf Sadelmakaren 2/