Tack

Stort tack till alla som ställde upp och jobbade på vår städdag!

Styrelsen är mycket tacksam och ni har gjort föreningen och grannar en jättetjänst!

Vänliga hälsningar styrelsen