Styrelsen informerar

Föreningens avfallshantering

Samfällighetens Selens lösning på Sadelmakarbyns avfallshantering är nu driftsatt. Styrelsen i brf Sadelmakaren 2 kommer att utvärdera denna lösning under hösten för att se hur den påverkar vår förening. Styrelsen kommer även via enkät efterfråga medlemmarnas uppfattning om den nya lösning eller andra möjliga alternativ.

Byte av balkongtrallor

Föreningen kommer att fortsätt byta balkongtrallor samt olja fastighetens träytor ute under 2018. I första skedet kommer då målning samt byte av trallor att ske på trappuppgångar 7A samt 7B vars lägenheter vetter mot gården ovan garaget. Om säsongen medger det så sker byte och målning även i trappuppgång 7C samt 7D vars lägenheter vetter mot Gottorpsvägen.

Nya skyltar

Skyltar med vår nya logotyp är nu uppsatta på husens fasader. Vi hoppas med dessa att stärka vår identitet och visa passerande att våra fastigheter har lägenheter med bostadsrätt till skillnad från omkringliggande fastigheter.

Stämmoprotokoll 2017

Stämmoprotokollet från ordinarie föreningsstämma 2017 är nu inlagt på vår hemsida.

Passagesystemet

Det nya passagesystemet kommer tas i bruk den 2/10 2017 men det gamla systemet med låskolvar kommer fungera ett tag till. När det gamla systemet tas ur bruk informeras medlemmarna i god tid innan.

Porttelefon

De nya porttelefonerna kommer tas i bruk den 2/10 2017 och det gamla systemet kommer därmed tas ur bruk denna dag. Om du inte har angett ett telefonnummer till styrelsen innan den nya porttelefonen kommer tas i bruk kommer ditt namn inte synas i den nya porttelefonen, om du inte meddelat detta vänligen kontakta styrelsen på e-postadress: styrelsen[a]sadelmakaren2.se med ditt namn, lägenhetsnummer och telefonnummer du vill ska användas i porttelefonen.

Tidsbokning tvättid

Det nya bokningssystemet kommer tas i bruk den 2/10, alla tider som är bokade i det gamla systemet (tavlan i tvättstugan) efter den 2/10 2017 kommer ”försvinna” och måste bokas om i det nya systemet, hur du gör kan du se och läsa i denna PDF-fil: Styrelsen-informerar-170926-Bilaga.pdf. OBS! Du kommer inte kunna boka i det nya systemet förrän tidigast den 2/10 2017.