Styrelsen informerar

Fjärrvärme

Föreningen har nu skrivit avtal med E.ON om installation av fjärrvärme, preliminärt med installation under säsongen 23/24.

IMD & Energiavräkning

Föreningens medlemmar har sänkt total konsumtion av varmvatten under 2022 med mer än 25%. IMD ger incitament till att spara, helt enkelt.
Installation av IMD värmefördelningsmätare kommer inom kort. Mer information kommer succesivt. Då ”nästan hela Sverige” nu vill ha IMD är det ganska lång leveranstid på komponenter och man får låna i grannländerna.
Föreningen kommer att förenkla debiteringen av energikostnad väsentlig då vår nya princip från 1. januari 2023 är att all gemensam energi avräknas i årsavgiften. Se hemsidan för mer information.

Tvättstugan

Föreningen kommer inom kort att köpa in fler nya energisnåla tvättmaskiner/torktumlar/torkskåp i tvättstugan. Abonnemang i Tvättstuga 1 kommer höjas till 200,- i månaden från 2023.

Trivsel

Alla uppmanas att läsa ordningsreglerna!
Vid ansökning om medlemskap i föreningen har alla skrivit under på att de tagit del av stadgar och ordningsregler. Dessa finns också på hemsidan.

Avgiftshöjning

Som det är allmänt bekant är ekonomin i Sverige trippel drabbad av mycket hög inflation, extrem dyr energi och tuffa räntehöjningar, allt på kort tid. Tyvärr drabbar det också vår förening. Styrelsen har tillsammans med Bredablick nu klubbat budget för 2023.

Vi sänkte tidigare årsavgiften med 10% då all energi skulle avräknas separat så när vi från 2023 inte avräknar gemensam energi separat längre, kommer vi självklart höja årsavgiften igen. Då energi nu är mycket dyrt är det lite mer än 10% höjning av årsavgiften. Detta kompenseras delvis av att preliminär debitering av värme samtidigt upphör och endast din egen el-förbrukning kommer på avin, men det är mycket viktig att du läser informationen på hemsidan angående princip för energi-avräkningen 2023. Igen som tidigare meddelat ”Var förberedd på och planera inför extra energikostnad i en nära framtid”.

Räntehöjningarna från Riksbanken påverkar direkt bankernas ränta på utlån. Föreningen har 3 lån som skall refinansieras i början av 2023, ena lån med en ränta på endast 0.53% – som är fantasi nu. Vi betalar under 2022 cirka kr. 674.000, – i räntor och budgeterar med 1.274.000, – under 2023. Bra att veta är att 2012 – alltså för 10 år sen – betalade föreningen 2.000.000, – i ränta + tomt – så vi har fortfarande en relativt låg räntemiljö här i Sverige även om höjningen från Riksbanken känns av i nuläget – föreningen har i dagsläget räntekänslighet 17 (sänks till 15 under 2023) – alltså högt – föreningen har ganska hög belåning från när den bildades 2004.

Höjningen i Konsumentprisindex (KPI) som är inflationen på ungefär 10% på årsbasis betyder att avtal med leverantörer, försäkringsbolag etc. kommer höjas ganska mycket på en gång och drabbar oss direkt med motsvarande höjning på årsavgiften.

Samlat sätt kommer vi tyvärr behöva höja årsavgiften från 1. Januari 2023 med totalt 25%. En del av höjningen kompenseras av att gemensam energi nu är inkluderat i årsavgiften.

Förhoppningsvis kommer vi kunna sänka årsavgiften igen vid en senare tidpunkt när läget förhoppningsvis normaliseras.


Med vänlig hälsning
Styrelsen