Styrelsen informerar

Under 2022 kommer det att genomföras arbeten och kontroller där tillgång till samtliga lägenheter kan krävs fler gånger.
Mycket viktigt är att alla är så tillmötesgående som möjligt för att kunna ge tillgång till er lägenhet vid rätt dag och tid, då det annars kan medföra stora extra kostnader för föreningen och därmed den enskilda medlemmen

Nytt i tvättstugan

Planerat byte av tvättmaskin och torktumlare med energisnål värmepump i den gemensamma tvättstugan kommer att ske under våren 2022. Vänligast läs manualer och snabbguider för användning som finns på föreningens hemsida under ”Information” och ”Tvättstuga”.

Avgiftshöjning

Under 2021 här vi haft en ganska stor merkostnad på naturgas. Försäkringen har blivit dyrare och höjning i generellt prisindex medför allt dyrare avtal med olika leverantörer. Detta medför att årsavgiften kommer ökas med 4% fr.om. 1 juli 2022. Abonnemang i tvättstuga kommer höjas med 10:- till 160:- /mån fr.om. 1 juli 2022.

Garageavtal

Vid en revision av garageavtalen har det uppdagats att det finns ett antal olika avtal med olika hyra och villkor och ett fåtal har kanske inget avtal alls. Därför kommer det från Bredablick att skrivas nytt avtal med alla 26 garageplatser. Månadshyran kommer bli 425:- /mån. För befintliga avtal dock först fr.o.m. 2023.

Rumsvärme & energi

Preliminär månadsavgift för rumsvärme höjs fr.o.m. 1 juli. Skälet till detta är mycket dyr naturgas. Var gärna uppmärksam på att all energi (El & Gas) för närvarande kostar ganska mycket. Förvänta och planera gärna för extra stora energikostnader i nära framtid.

Fjärrvärme

E.ON har planerat att dra fjärrvärme till Bunkeflostrand. Vi kommer sannolikt kunna skriva avtal under våren 2022 med anslutning sommaren 2023.

VVS inspektion

Färdigställandet av genomgången av resterande lägenheters avloppsanslutningar vad avser handfat på toaletten planeras utföras under hösten 2022. Enligt rapport från av Techem/imd Sverige, fattas denna genomgång i totalt 17 lägenheter. Dessa kommer få direkt information ang. detta.

Hemsidan

Här finns information på ganska mycket som till exempel hur man stänger av vattnet i lägenhetens badrum och hur man själv rensar golvbrunnen i badrummet. Kolla gärna på hemsidan www.sadelmakaren2.se

Nedskräpning

Det är mycket viktigt att alla hjälper till att undvika nedskräpning!
Förvaring i trapphus och utanför förrådsrum är absolut inte tillåten bland annat av hänsyn till räddningstjänst samt brandsäkerheten och kommer därför till varje pris förebyggas.
Det är inte heller tillåtet att förvara sopor och/eller soppåsar med använda blöjor och annat utomhus på balkong eller terrass.

Detta av hänsyn till trivsel och bekämpning av råttor och möss. Därutöver sprider stora fåglar soporna utöver fastigheten!

Föreningen använder stora belopp årligen till att bekämpa enskilda boendes hänsynslösa nedskräpning både inomhus och utomhus.

Trivsel

Alla uppmanas att läsa ordningsreglerna!
Vid ansökning om medlemskap i föreningen har alla signerat att ha tagit del av stadgar och ordningsregler. Dessa finns också att tillgå på hemsidan under ”Dokument”.

Kontakta gärna styrelsen

Men endast per e-post: styrelsen[a]sadelmakaren2.se och absolut inte kontakta enskilda ledamöter/ordförandes privata telefoner, e-post, SMS, brevlåda eller annat.
Vid akuta ärenden ring Bredablick på telefon: 010-177 59 00 (dygnet runt).