Styrelsen informerar

Under 2021 kommer det att genomföras arbeten och kontroller där tillgång till samtliga lägenheter krävs.

Dessa kommer att genomföras med så stor Coronasäkerhet som möjligt och vi ber er alla att vara så tillmötesgående som möjligt för att kunna ge tillgång till er lägenhet vid rätt dag och tid.

OVK – obligatorisk ventilationskontroll

Alla byggnader ska enligt svensk lag besiktigas för OVK och i år ska det ske på Sadelmakarebyn 7.

Simab kommer att genomföra arbetet under maj/juni och kommer då behöva komma in i alla lägenheter en gång.

Mer information om tider kommer från BredaBlick i god tid innan besiktningen.

IMD – individuell mätning och debitering

Från och med 2021 ställer regeringen högre krav på individuell mätning och debitering (IMD) av energiförbrukning i flerfamiljshus.

Sedan tidigare tillämpar Sadelmakaren 2 IMD på gemensam el med manuell avläsning.

Nu kommer förenings IMD att digitaliseras med automatisk avläsning. Samtidigt kommer det installeras nya mätare för el och varmvatten. Då kommer vi behöva tillgång till samtliga lägenheter under våren och sommaren. Arbetet kommer att genomföras av Techem och utlysas i god tid av BredaBlick.

Ny sandlåda

Under våren kommer en ny sandlåda att installeras.

Nedskräpning

Det är mycket viktigt att alla hjälper med till att undvika all typ av nedskräpning!

Detta med hänsyn till trivsel och bekämpning av råttor och möss.