Styrelsen informerar

Ny ekonomisk förvaltning

Föreningen måste ha ny ekonomisk förvaltning och det kommer att bli Bredablick Förvaltning som kommer att ta över från Smygehamn.

Bredablick är valt eftersom deras system och arbetssätt är modernt och online, öppet och transparent. Bredablick tar över den ekonomiska förvaltningen 1/1 2019.

Därför kommer det att komma avgiftsavi (hyresavi) från Bredablick fr.o.m. januari 2019. Om du har avtal om autogiro med Smygehamn kommer detta inte gälla i fortsättningen så du måste registrera dig på nytt – mer information om detta kommer från Bredablick.

Smygehamn kommer att skicka ut AVI för el-avräkning och annat som hör till 2018 och bakåt, korrigering av fel som tex. saknade garagehyror etc. Det är viktigt att du noggrant kontrollerar alla AVI-er efter ev. fel, kontakta sedan avsändaren för mer information.

Allt 2018 och bakåt = Smygehamn.
Allt 2019 och framåt = Bredablick.

Under 2019 kommer det också ske andra förändringar och optimeringar bl.a. med teknisk förvaltning men detta återkommer vi till med mer information.

TV-avgift

Förmodligen av misstag eller via ett ”fel” har TV-avgiften för Canal Digital inte debiterats den enskilda lägenheten på samma sätt som bredband/fiber debiteras med ett fast belopp för varje lägenhet per månad. § 8 i stadgarna fastställer att styrelsen kommer att besluta om denna debitering.

För att rätta till detta kommer TV-avgiften att debiteras varje lägenhet med ett belopp på 85kr i månaden som börjar med AVI-n för januari 2019. Ingen förändring görs för bredband/fiber.

Detta kommer att göra kostnaden mer rättvist fördelad och görs synlig vad TV och bredband verkligen kostar så vi kan diskutera och besluta om framtida TV och bredband-abonnemang med full transparens.