Stämma 2024

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i BRF Sadelmakaren 2 kallas till ordinarie föreningsstämma
Datum: 2024-04-18
Tid: 18.00
Lokal: Landgången (matsalen), Sadelmakarebyn 6