Porttelefon

PORTTELEFON TP510-RS
ANVÄNDARMANUAL SVENSKA

1. ANVÄNDNING

2.1 Dagligt bruk

Skärmsläckare
Porttelefonen går automatiskt ner i
strömspararläge efter 1 minuts inaktivetitet.
Nudda skärmen för att starta upp porttelefonen.

Uppringning
Porttelefonen är utrustad med pekskärm. Företag
och boende som är inlagda visas i en rullningsbar
lista. Överst på skärmen finns möjlighet att söka
på namn.
För att ringa upp väljs ett namn från listan.
Har personen flera olika typer av kontaktsätt
inlagda, exempelvis svarsapparat i lägenhet eller
mobiltelefon visas de valen här. Finns det fler
boende i samma lägenhet visas de nederst på
skärmen.
Välj den enhet som ska ringas. Porttelefonen
indikerar tydligt när dörren låses upp.
Uppkopplingen avbryts automatisk efter 30
sekunder.

Svara med svarsapparat
Tryck på knappen med telefonsymbolen för att
svara på uppringning. Tryck på samma knapp
för att avsluta samtalet. Tryck på knappen med
nyckelsymbolen för att låsa upp porten.

Dinbox-logo

Porttelefon-TP510-RS

Svara med telefon
Ringer det från porttelefon till fast telefon
eller mobiltelefon ringer det från nummer
08-121 563 11. Den boende svarar som vanligt,
och trycker på siffran 5 på sin telefon för att låsa
upp porten.
arrow-up

Knappsats för kod
Är knappsats inlagd i porttelefonen visas flikar
längst ner på skärmen för att ändra mellan
porttelefon och knappsats. För att trycka in
kod väljs knappsats och sedan matas kod in.
Porttelefonen indikerar tydligt när dörren låses

2. AVFALLSHANTERING

1.1 Miljöskydd

Återvinn de material som är märkta med genom
att placera dem i lämpligt kärl. Elektriska och
elektroniska produkter märkta med ska inte
slängas med hushållsavfall. Lämna eller skicka in
produkten för återvinning hos Dinbox.

2.2 Rengöring

VARNING!
Använd inga starka rengöringsmedel eller
skurpulver eftersom sådana produkter
skadar ytfinishen.
Produkten bör dammtorkas med jämna
mellanrum. Cirka en gång per år bör produktens
insida, utsida och tillbehör rengöras med ljummet
vatten och en liten mängd neutral såpa.