Nybyggnation Gottorpsvägen

Som förhoppningsvis de flesta i föreningen känner till så planerar Malmöstad att bebygga åkermarken på andra sidan Gottorpsvägen och nu i dagarna har de senaste planritningar blivit offentliga. Styrelsen godkänner inte dessa ritningar och brevet styrelsen har skickat till stadsbyggnadskontoret är följande:

”Brf Sadelmakaren framlägger följande synpunkter på planförslag Dp 5548

Att bygga förslagets högsta hus utmed Gottorpsvägen tvärsöver vårt södra hus kommer ej att godkännas av föreningen.

Placeringen riskerar reducera värdet av våra medlemmars andel i föreningen samt kommer att beröra lägenheter i vårt södra hus med ökat trafikbuller då ljud kommer att förstärkas mellan husväggarna utmed Gottorpsvägen.

Förändras ej planförslaget så att höghuset ersätts av 2-3 plans huskroppar med en max bygghöjd på 10,5 meter kommer föreningen framledes begära bullermätning samt kontroll av luftkvalitet av Malmö kommun. Vid högt buller kommer föreningen begära att kommunen bekostar bullerdämpande åtgärder för vår förening.

Vi gör kommun uppmärksam på att redan nu har mätningar skett av luftförorening kring Gottorpsvägen med mycket nedslående resultat.

Magnus Bergström BRF-konsult för Brf Sadelmakaren 2″

Vi uppmanar alla medlemmar att skicka in ev. önskemål att förändra planförslaget till: stadsbyggnadskontoret[a]malmo.se, skriv följande i ämnet: Planförslag Dp 5548.

OBS! Senast 2018-02-05 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret.

Här kan du ladda ner all dokumentation som styrelsen har tagit del av:
Dp-5548-Foljebrev-samrad
Dp-5548-Illustration-samrad
Dp-5548-Plankarta-samrad
Dp-5548-Planbeskrivning-samrad
SBN-170324-24-Gottorps-alle-fsk