Molok – Öppen

installation

Vi har nu fått ok att använda Molok utanför 7B till hushållsavfall, alla andra sopor ska som tidigare sorteras till miljöhuset.
Om den blir full kan vi fortfarande använda de bredvid miljöhuset.

Vänliga hälsningar
Styrelsen