Klotter

Klotter vid grillplats

Vi vill härmed meddela att klottret runt och på grillplats har uppmärksammats och vi kommer åtgärda detta så fort som möjligt.

Med vänlig hälsning

Styrelsen
/Brf Sadelmakaren 2/