KlimatKlivet

Föreningen har beviljats 50% bidrag från KlimatKlivet för installation av elbil/hybrid laddning.

Som ett resultat av detta, installeras ett baspaket med Power-Central uppkopplat i molnet, 4 laddpunkter i garaget och annan hårdvara/mjukvara. Mer information om själva systemet kommer att följa.

Installationen påbörjas i veckorna 42/43 med elektriskt arbete i garaget. Berörda bilägare meddelas direkt när fordonet ska flyttas en dag eller två.