Gamla porttelefonen

installation

Det gamla porttelefonsystemet är sedan förra året helt ut fasat och telefonen som sitter i hallen kommer aldrig tagas i bruk igen.

Ev. nedmontering av denna telefonlur sker av medlemmarna själva och den kan antingen lämnas till Sysav och elektronikåtervinningen eller till styrelsen vid nästa styrelsemöte i pannrummet den 11/6 2018 mellan kl.18:30-19:00.

Vänliga hälsningar
Styrelsen