Energiavräkning 2023

Vi kommer förenkla debiteringen av energikostnad väsentlig, då i dagsläget gällande avräkningsprincip, att ingen energi avräknas i årsavgiften, ändras till:

Nya Princip från 1. januari 2023 = All gemensam energi avräknas i årsavgiften

EL: Din egen förbrukade el kommer att debiteras kvartalsvis på avin från Bredablick i efterhand. Andel av gemensam el ingår i årsavgiften.

Värme, varmvatten = naturgaskostnaden: avräknas enligt följande modell:

  • Din faktiska förbrukning av varmvatten som avräknas kvartalsvis.
  • Din lägenhets förbrukning av värme som avräknas kvartalsvis. Den enskilda lägenheten avräknas efter andelstal tills vidare och sen efter fördelningsmätare när de är installerade i samtliga lägenheter.
    Gemensam del av värme och varmvatten i form av naturgaskostnad ingår i årsavgiften.

Från 2023 kommer ingen preliminärt att debiteras. Därför bör alla medlemmar räkna med en extra hög ”energi” avi från Bredablick en gång i kvartalet, särskilt under vintersäsongen, beroende på egen användning av energi.

Tänk på att slutet på 2022 avräknas/balanseras under första period av 2023.


Med vänliga hälsningar
Styrelsen