Energiavräkning 2022

Sammanfattning angående energiavräkning under året 2022

Historik

Föreningen har i september 2021 meddelat i informationsbrev ”Info om IMD (individuell mätning och debitering)” som är skickat till alla medlemmar att:
”Årsavgiften sänks med 10% som motsvarar den totala kostnaden för naturgasen som är betalt under 2020.
Naturgaskostnaden beräknas i efterhand från 2022 efter följande modell:

  • Den faktiska förbrukningen av varmvatten som betalas kvartalsvis.
  • En preliminär kostnad månadsvis för värme som sedan balanseras halvårsvis baserat på föreningens totala förbrukning av naturgas för värme. Den enskilda lägenheten avräknas efter andelstal.

Ovanstående framgår också på hemsidan under flera punkter såsom anslagstavlan, FAQ etc.

Fram till 2022: Naturgas till värme och varmt vatten ingår i årsavgift, endast EL avräknas separat för både de enskilda lägenheter och gemensam EL.
Från 2022 och framåt = Ingen energi alls avräknas i årsavgiften.

Föreningen har i april 2022 meddelat i informationsbrev som är utdelat till alla medlemmar med följande:
”Under 2021 har vi haft en ganska stor merkostnad på naturgas. Försäkringar har blivit dyrare och generell höjning i prisindex medföra allt dyrare avtal med olika leverantörer. Detta medför att årsavgiften kommer ökas med 4% fr.o.m. den 1 juli 2022”

Rumsvärme & energi – Preliminär månadsuppkrävning på rumsvärme höjs pr. 1 juli. Anledning är mycket dyr naturgas. Var uppmärksam på att all energi (El & Gas) för närvarande kostar ganska mycket. Var förberedd på och planera inför extra energikostnad i en nära framtid.”

September 2022 har Bredablick informerat på infotavlorna:
”Det har tyvärr blivit fel på avin för september gällande värmen. Det skulle ha funnits två olika poster på avin. En post avseende ”reducering av preliminär debitering värme jan-juli 2022” och en post avseende ”Förbrukning värme jan-juli 2022”. Nu hamnade endast den första posten på avin.
Detta kommer innebära att det inom kort kommer skickas ut en extra avi till varje lägenhet med en post avseende ”Förbrukning värme jan-juli 2022”.

Exempel
För balansering baserat på föreningens totala förbrukning av naturgas för värme. Den enskilda lägenheten avräknas efter andelstal.
Preliminärt betalt månadsvis jan – juli alt kr. 2.900,- som krediteras på vanlig avin. Text var ”avräkning”
och sen beräknat förbrukning efter andelstal kr. 5.600,- som debiteras, tyvärr på en extra avi och då blev det kanske lite oklart men fortfarande rätt.
Därför merkostnad i exempel kr. 2.700,- exkl. moms på andelstalet.
Föreningens samlade kostnad för naturgas till värme i perioden jan-jul var 356.394,- Preliminärt debiterades medlemmarna under samma period kr. 184.984,-
Alla belopp exkl. moms

Princip
Värme är all naturgasförbrukning som inte uteslutande är använt till produktion av varmvatten.
Varmvattenmätning är en fakta baserat på 1000 liter (1m3) värmt vatten kräver 58 kWh för delta Temp från 10 grader till 60 grader.
All annan naturgasförbrukning är i princip värme – även om sommaren – och som värmeförlust i skorsten, rör och pannan.

Övrigt
Vi hoppas att ovanstående kan hjälpa att förstå värmeavräkningen.
Det är ”Nollsumma” – ingen har betalt för lite eller för mycket – varken i årsavgift eller på separata avier. Det är föreningens exakta förbrukning av energi som medlemmarna betalar.