Dinbox och GDPR

Vid användning av tagg till ytterdörrar, bokningssystem till tvättstugan och porttelefon loggas viss information i Dinbox systemet.

Vi vill göra dig uppmärksam på att systemet inte fungerar utan att logga viss information, möjligheten finns att endast ha nyckelbaserat system, då kan man endast komma in i fastigheten via dörren till garaget mitt emot grillplatsen och bokningssystemet till tvättstugan samt porttelefon inte kommer fungera för dig. Vänligen kontakta styrelsen om du inte vill ha tagg.

Läs mer om GDPR här…