Corona / Covid-19

Tvättstugan

Är du sjuk i Corona eller misstänker detta uppmanas du att inte använda den gemensamma tvättstugan. Alla som använder tvättstugan rekommenderas att:

  • Börja med att tvätta på högsta temperatur (min 70 grader och helst 90).
  • Använd minimum rätt mängd tvättmedel, gärna lite mer än för lite.
  • Alltså så hög temperatur som möjligt och rikligt med tvättmedel.

Städning

Bredablick Förvaltning kommer mellan v 15 fram till v 27 att utföra en extra städning av följande moment:

  • Desinficering av ytor vid hissar, handtag, ledstänger och displayer i samtliga trapphus
  • Desinficering av dörrar, handtag, samt ytor i tvättstuga, torkrum och mangelrum vid varje tillfälle

Allmänt

Du är skyldig att själv ta ansvar och följa anvisningarna från Folkhälsomyndigheten:

  • Stanna hemma när du är sjuk
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19
  • Tvätta händerna ofta (Handsprit går också bra)
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Skydda dig och andra från smittspridning = social distans

“Enligt smittskyddslagen ska var och en genom ’uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder’ medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Den som dessutom vet eller misstänker att hen bär på en smittsam sjukdom är också skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk”.