Avfallshantering

molok

Enligt enkäten visade sig att 2/3 av våra medlemmar vill ha molok.

Mätningar har utförts och enda platsen där det går att gräva är vid östra gaveln på vår mark, det finns rör och ledningar på andra ställen.

Samfälligheten står för installation och molok.

Mer information kommer.

Mvh Styrelsen