Porttelefon

Användning

Porttelefon

Skärmsläckare

Porttelefonen går automatiskt ner i strömspararläge efter 1 minuts inaktivetitet. Nudda skärmen för att starta upp porttelefonen.

Uppringning

Porttelefonen är utrustad med pekskärm. Företag och boende som är inlagda visas i en rullningsbar lista. Överst på skärmen finns möjlighet att söka på namn. För att ringa upp väljs ett namn från listan. Har personen flera olika typer av kontaktsätt inlagda, exempelvis svarsapparat i lägenhet eller mobiltelefon visas de valen här. Finns det fler boende i samma lägenhet visas de nederst på skärmen. Välj den enhet som ska ringas. Porttelefonen indikerar tydligt när dörren låses upp. Uppkopplingen avbryts automatisk efter 30 sekunder.

Svara med svarsapparat

Tryck på knappen med telefonsymbolen för att
svara på uppringning. Tryck på samma knapp för att avsluta samtalet. Tryck på knappen med nyckelsymbolen för att låsa upp porten.

Svara med telefon

Dialpad 5

Ringer det från porttelefon till fast telefon eller mobiltelefon ringer det från nummer 08-121 563 11. Den boende svarar som vanligt, och trycker på siffran 5 på sin telefon för att låsa upp porten.

Knappsats för kod

Är knappsats inlagd i porttelefonen visas flikar längst ner på skärmen för att ändra mellan porttelefon och knappsats. För att trycka in kod väljs knappsats och sedan matas kod in. Porttelefonen indikerar tydligt när dörren låses.

Ändra, ta bort eller lägg till telefonnummer

Ändra telefonnummer

Följ guiden: Tidsbokning tvättid från punkt 1 till 3 gör sedan följande:

På sidan som dyker upp, gå till fältet ”Dina telefonnummer” och ändra det telefonnumret som du vill, klicka sedan på ”SPARA TELEFONNUMMER”.

Du kan också lägga till eller ta bort telefonnummer genom att antingen klicka på knappen ”+ Lägg till telefonnummer” eller rensa bort det telefonnummer du inte önskar, klicka sedan på ”SPARA TELEFONNUMMER”.