Parkering

Parkering i garaget

Parkeringsplatserna i garaget kostar 400:-/mån. Är du intresserad ska du kontakta Bredablick, se kontaktinformationen här…
Vid nyregistrering och/eller vid byte av garageplats tillkommer en administrativ avgift på 300:-

Parkering utomhus

Det är Hyreshem som ansvarar för utomhusparkeringen. Är du intresserad av att hyra parkeringsplats utomhus ska du kontakta Hyreshem, se kontaktinformationen här….

El/ladd hybrid -bilar

Vårt garage är nu utrustat med Power-Centraler uppkopplade i molnet och 4 laddpunkter är för närvarande installerade.

Det kostar 2495:- i engångsavgift att bli ansluten och 99:- i månaden i abonnemangskostnad, därtill kommer din elförbrukning. Utrustningen är i föreningens ägo och du hyr rätten att använda specifik ladd-station.

För mer information kontakta styrelsen, se kontaktinformationen här…