Avgifter

Ny ekonomisk förvaltare från den 1:a januari 2019

Föreningen måste ha ny ekonomisk förvaltning och det kommer att bli Bredablick Förvaltning som kommer att ta över från Smygehamn.
Bredablick är valt eftersom deras system och arbetssätt är modernt och online, öppet och transparent. Bredablick tar över den ekonomiska förvaltningen 1/1 2019.

Därför kommer det att komma avgiftsavi (hyresavi) från Bredablick fr.o.m. januari 2019. Om du har avtal om autogiro med Smygehamn kommer detta inte gälla i fortsättningen så du måste registrera dig på nytt – mer information om detta kommer från Bredablick.

Smygehamn kommer att skicka ut AVI för el-avräkning och annat som hör till 2018 och bakåt, korrigering av fel som tex. saknade garagehyror etc. Det är viktigt att du noggrant kontrollerar alla AVI-er efter ev. fel, kontakta sedan avsändaren för mer information.

Allt 2018 och bakåt = Smygehamn.
Allt 2019 och framåt = Bredablick.