Anslagstavlan

Stämma 2023

2023-05-29
Kallelse till ordinarie föreningsstämma Medlemmarna i BRF Sadelmakaren 2 kallas till ordinarie föreningsstämmaDatum: 2023-06-15Tid: 18.30Lokal: Landgången (matsalen), Sadelmakarebyn 6

Styrelsen informerar

2022-11-02
Fjärrvärme Föreningen har nu skrivit avtal med E.ON om installation av fjärrvärme, preliminärt med installation under säsongen 23/24. IMD & Energiavräkning Föreningens medlemmar har sänkt total konsumtion av varmvatten under 2022 med mer än 25%. IMD ger incitament till att spara, helt enkelt.Installation av IMD värmefördelningsmätare kommer inom kort. Mer information kommer succesivt. Då ”nästan […]

Energiavräkning 2023

2022-10-28
Vi kommer förenkla debiteringen av energikostnad väsentlig, då i dagsläget gällande avräkningsprincip, att ingen energi avräknas i årsavgiften, ändras till: Nya Princip från 1. januari 2023 = All gemensam energi avräknas i årsavgiften EL: Din egen förbrukade el kommer att debiteras kvartalsvis på avin från Bredablick i efterhand. Andel av gemensam el ingår i årsavgiften. […]

Energiavräkning 2022

2022-10-28
Sammanfattning angående energiavräkning under året 2022 Historik Föreningen har i september 2021 meddelat i informationsbrev ”Info om IMD (individuell mätning och debitering)” som är skickat till alla medlemmar att:”Årsavgiften sänks med 10% som motsvarar den totala kostnaden för naturgasen som är betalt under 2020.Naturgaskostnaden beräknas i efterhand från 2022 efter följande modell: Den faktiska förbrukningen […]

Årsredovisning 2021

2022-06-29
Nu ligger årsredovisningen för 2021 och stämmoprotokollet för årsstämman 2022 under sidan ”Dokument”.

Styrelsen informerar

2022-04-08
Under 2022 kommer det att genomföras arbeten och kontroller där tillgång till samtliga lägenheter kan krävs fler gånger.Mycket viktigt är att alla är så tillmötesgående som möjligt för att kunna ge tillgång till er lägenhet vid rätt dag och tid, då det annars kan medföra stora extra kostnader för föreningen och därmed den enskilda medlemmen […]

Nya tvättmaskiner

2022-04-04
Vi har nu köpt in nya tvättmaskiner/torktumlare och planerad installation är 19/4 2022. För att läsa manualer och snabbguider till dessa följ denna länk: https://www.sadelmakaren2.se/information/tvattstuga/

Elmätare avläsning

2021-06-28
Styrelsen vill informera att manuell elmätare avläsning inte kommer ske fortsättningsvis för det kommer inom kort installeras nya elmätare i varje lägenhet med automatisk avläsning.

Styrelsen informerar

2021-03-17
Under 2021 kommer det att genomföras arbeten och kontroller där tillgång till samtliga lägenheter krävs. Dessa kommer att genomföras med så stor Coronasäkerhet som möjligt och vi ber er alla att vara så tillmötesgående som möjligt för att kunna ge tillgång till er lägenhet vid rätt dag och tid. OVK – obligatorisk ventilationskontroll Alla byggnader […]

Protokoll

2021-03-11
Protokoll från extra stämman med friköp av tomt finns tillgängligt här på hemsidan: https://www.sadelmakaren2.se/dokument/

Nybyggnation

2020-09-01
Styrelsen har skickat ett officiellt yttrande till kommunen ang. nybyggnation Dp5615 på åkermark på andra sidan Gottorpsvägen, klicka på länken för att läsa detta: yttrande-dp5615-2020-08-28.pdf

Cykelrensning

2020-07-17
Den 1 September kommer det att ske en cykelrensning på föreningen. Vi har anlitat ett företag vid namn Ekohjulet Cykelåtervinning som ska hjälpa oss med detta. Märkning av cyklarna kommer ske 1 september och de som inte har använt sina cyklar på tre veckor kommer forslas bort för förvar. Mer ingående information kommer i samband […]

Corona / Covid-19

2020-03-31
Tvättstugan Är du sjuk i Corona eller misstänker detta uppmanas du att inte använda den gemensamma tvättstugan. Alla som använder tvättstugan rekommenderas att: Städning Bredablick Förvaltning kommer mellan v 15 fram till v 27 att utföra en extra städning av följande moment: Desinficering av ytor vid hissar, handtag, ledstänger och displayer i samtliga trapphus Desinficering […]

Kallelse

2019-11-22
Kallelse till extra föreningsstämma Medlemmarna i BRF Sadelmakaren 2 kallas till extra föreningsstämmaDatum: 2019-12-10Tid: kl. 18.30Lokal: Landgången (matsalen), Sadelmakarbyn 6.Föreningen bjuder på lätt förtäring (pizza-slices).Dagordning Mötets öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Fastställande av röstlängd Val av två justerare tillika rösträknare Godkännande av dagordningen Fråga om stämman blivit i stadgeenligt utlyst […]

Kontorstid

2019-07-15
Styrelsen är anträffbar på kontoret bakom Pannrummet nu på onsdag den 17/7 2019 mellan kl.18:00–18:30 Välkommen!

Kallelse

2019-05-09
Kallelse till ordinarie föreningsstämma Medlemmarna i BRF Sadelmakaren 2 kallas till ordinarie föreningsstämmaDatum: 2019-05-23Tid: kl. 18.30Lokal: Landgången (matsalen), Sadelmakarbyn 6.Föreningen bjuder på lätt förtäring (pizza-slices) från kl 18.Dokument hörande till ordinarie föreningsstämma kommer successivt hållas tillgängliga på föreningens hemsida.Dagordning Mötets öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Fastställande av röstlängd Val av […]

Kontorstid

2019-05-05
Styrelsen är anträffbar på kontoret bakom Pannrummet nu på måndag den 6/5 2019 mellan kl.18:00–18:30 Välkommen!

Tack

2019-04-23
Stort tack till alla som ställde upp och jobbade på vår städdag! Styrelsen är mycket tacksam och ni har gjort föreningen och grannar en jättetjänst! Vänliga hälsningar styrelsen

Vårstädning & grillning

2019-04-02
Vi önskar alla medlemmar med familj välkomna till årets vårstädning & grillning måndagen den 22/4 (Annandag påsk). Samling sker i garaget kl.10 och grillen tänds kl.12. Alla är välkomna, mat och dryck finns och ingen anmälan är nödvändig.

Demonstration av ladd-systemet till el/ladd hybrid -bilar

2019-03-17
Välkommen till garaget för en kort demonstration av ladd-systemet till bilar i garaget, genomgång av kostnader och möjlighet att ställa frågor om allt som rör detta. Var: Garaget, Sadelmakarebyn 7 När: 27:e mars 2019 kl.18:00 Vänliga hälsningar Styrelsen

Kontorstid

2019-03-11
Styrelsen är anträffbar på kontoret bakom Pannrummet nu på måndag den 11/3 2019 mellan kl.18:00–18:30 Välkommen!

Styrelsen informerar

2019-01-31
Teknisk förvaltning och felanmälan Vår Vicevärd Magnus, som också är vår Brf-konsult och har arbetat för Smygehamn förvaltning, har under 2018 dragit sig tillbaka till att endast arbeta som Brf-konsult för styrelsen i enskilda uppdrag. Detta har lämnat stor press på arbetsbördan för styrelsen, med uppgifter som normalt sett inte ska utföras av styrelsen! Detta […]

Styrelsen informerar

2018-12-11
Ny ekonomisk förvaltning Föreningen måste ha ny ekonomisk förvaltning och det kommer att bli Bredablick Förvaltning som kommer att ta över från Smygehamn. Bredablick är valt eftersom deras system och arbetssätt är modernt och online, öppet och transparent. Bredablick tar över den ekonomiska förvaltningen 1/1 2019. Därför kommer det att komma avgiftsavi (hyresavi) från Bredablick […]

Dinbox och GDPR

2018-11-20
Vid användning av tagg till ytterdörrar, bokningssystem till tvättstugan och porttelefon loggas viss information i Dinbox systemet. Vi vill göra dig uppmärksam på att systemet inte fungerar utan att logga viss information, möjligheten finns att endast ha nyckelbaserat system, då kan man endast komma in i fastigheten via dörren till garaget mitt emot grillplatsen och […]

Skadedjur

2018-11-19
Ett utdrag vi i styrelsen fått ta del av skickat från Riksbyggen: ”Här på Annestad har flera fastigheter fått problem med Skadedjur och då är det råttor som tar sig in i lägenheter genom att ha grävt sig under husgrunder och upp i schakt, rörledningar mm. Anticimex kommer ut med en av deras experter från […]

KlimatKlivet

2018-10-24
Föreningen har beviljats 50% bidrag från KlimatKlivet för installation av elbil/hybrid laddning. Som ett resultat av detta, installeras ett baspaket med Power-Central uppkopplat i molnet, 4 laddpunkter i garaget och annan hårdvara/mjukvara. Mer information om själva systemet kommer att följa. Installationen påbörjas i veckorna 42/43 med elektriskt arbete i garaget. Berörda bilägare meddelas direkt när […]

Trall på balkong och uteplatser

2018-10-08
Vi ber alla medlemmar kontrollera den nylagda trallen och meddela eventuella defekter så fort som möjligt via formuläret här: http://www.sadelmakaren2.se/felanmalan/

Varmvattnet avstängt

2018-09-20
Pannan ska ha underhåll därmed kommer varmvattnet och värmen vara avstängt mellan kl 10-17 på måndagen 2018-09-24

Extra föreningsstämma

2018-09-10
Kallelse till extra föreningsstämma Medlemmarna i BRF Sadelmakaren 2 kallas till extra föreningsstämma. Datum: 2018-09-18 Tid: kl 19.00 Plats: Landgången (matsalen), Sadelmakarbyn 6 Dagordning Öppnande Fastställande av röstlängd Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Val av två justeringsmän tillika rösträknare Godkännande av dagordningen Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Beslut […]

Molok – Öppen

2018-08-21
Vi har nu fått ok att använda Molok utanför 7B till hushållsavfall, alla andra sopor ska som tidigare sorteras till miljöhuset. Om den blir full kan vi fortfarande använda de bredvid miljöhuset. Vänliga hälsningar Styrelsen

Trädgårdsgruppen

2018-08-16
Kära ”Sadelmakare”, vi behöver fler som är intresserade av vår trädgård. Vill ni lära er om vad träd, växter och ogräs heter och sköts så hör av er. Att vara med innebär ogräsrensning, omplantering, nyplantering, vattning av krukor och vid svår torka rabatter. Förslag på viss design av trädgården kan behövas i samråd med vår […]

Gamla porttelefonen

2018-06-01
Det gamla porttelefonsystemet är sedan förra året helt ut fasat och telefonen som sitter i hallen kommer aldrig tagas i bruk igen. Ev. nedmontering av denna telefonlur sker av medlemmarna själva och den kan antingen lämnas till Sysav och elektronikåtervinningen eller till styrelsen vid nästa styrelsemöte i pannrummet den 11/6 2018 mellan kl.18:30-19:00. Vänliga hälsningar […]

Installation

2018-05-21
Nu under vecka 21 kommer SKT påbörja installation av nya tagg-läsare på cykelförråd och gångarna till garaget. Arbetet väntas vara utfört med gott mått tills midsommar. Vänliga hälsningar Styrelsen

Vårstädning & Grillning!

2018-04-19
Tack alla ni som ställde upp och jobbade på vår städdag, vi fick väldigt mycket utfört. Styrelsen är mycket tacksam och ni har gjort föreningen och grannar en jättetjänst! Vänliga hälsningar styrelsen.

Avfallshantering

2018-03-12
Enligt enkäten visade sig att 2/3 av våra medlemmar vill ha molok. Mätningar har utförts och enda platsen där det går att gräva är vid östra gaveln på vår mark, det finns rör och ledningar på andra ställen. Samfälligheten står för installation och molok. Mer information kommer. Mvh Styrelsen

Nyhet ang. tvättstugan

2018-03-07
Bokningssystemet till tvättstugan har nu fått en efterlängtad funktion som innebär att vid outnyttjad bokning kommer systemet automatiskt avboka tiden 30 minuter in i passet. Läs mer om tvättstugan här: information/tvattstugan/

Nybyggnation Gottorpsvägen

2018-01-29
Som förhoppningsvis de flesta i föreningen känner till så planerar Malmöstad att bebygga åkermarken på andra sidan Gottorpsvägen och nu i dagarna har de senaste planritningar blivit offentliga. Styrelsen godkänner inte dessa ritningar och brevet styrelsen har skickat till stadsbyggnadskontoret är följande: ”Brf Sadelmakaren framlägger följande synpunkter på planförslag Dp 5548 Att bygga förslagets högsta […]

Analog TV

2018-01-24

Stadgar

2018-01-24
Kom ihåg! Brf Sadelmakaren 2 STADGAR §13 Motioner ”Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla detta till styrelsen senast den 1 februari 2018”

Klotter

2017-12-22
Klotter vid grillplats Vi vill härmed meddela att klottret runt och på grillplats har uppmärksammats och vi kommer åtgärda detta så fort som möjligt. Med vänlig hälsning Styrelsen /Brf Sadelmakaren 2/

Taggar & lås

2017-10-17
Information rörande föreningens nya system med ”taggar” Vi har nu driftsatt den första delen av styrelsens strävan att göra vår fastighet säkrare (taggar till entréer) samt nå ut med information till er medlemmar (infotavlor i entréerna) och vi har här också digitaliserat tvättstugebokningen. Vi beräknar att det från och med 2017-11-01 ej längre kommer att […]

Elbil / Laddhybrid

2017-10-12
Som ett naturligt steg i föreningens strävan om miljömedvetenhet undersöker styrelsen just nu möjlighet att kunna erbjuda elektricitet på varje parkeringsplats i garaget. Om du är intresserad lämna gärna ett meddelande om detta till adressen: garaget[a]sadelmakaren2.se

Maskintvätt

2017-10-12
Vi i styrelsen vill förtydliga att all maskintvättning efter kl.22:00 alla dagar i veckan är betraktat som störande och undanbedes vänligen men bestämt. Läs gärna mer om detta under menyvalet: ”Dokument” och sedan: ”Stadgar och Ordningsregler” genom att klicka här!

Porttelefon

2017-10-03
PORTTELEFON TP510-RS ANVÄNDARMANUAL SVENSKA 1. ANVÄNDNING 2.1 Dagligt bruk Skärmsläckare Porttelefonen går automatiskt ner i strömspararläge efter 1 minuts inaktivetitet. Nudda skärmen för att starta upp porttelefonen. Uppringning Porttelefonen är utrustad med pekskärm. Företag och boende som är inlagda visas i en rullningsbar lista. Överst på skärmen finns möjlighet att söka på namn. För att […]

Styrelsen informerar

2017-10-03
Föreningens avfallshantering Samfällighetens Selens lösning på Sadelmakarbyns avfallshantering är nu driftsatt. Styrelsen i brf Sadelmakaren 2 kommer att utvärdera denna lösning under hösten för att se hur den påverkar vår förening. Styrelsen kommer även via enkät efterfråga medlemmarnas uppfattning om den nya lösning eller andra möjliga alternativ. Byte av balkongtrallor Föreningen kommer att fortsätt byta […]