Andrahandsuthyrning

Funderar du på att hyra ut i andrahand? Tänk på att detta alltid måste godkännas av styrelsen. Se blanketter nedan.

Ansökan om uthyrning av bostadsrätt i andra hand extern länk…

Upplåtelse av lägenhet i andra hand för bostadsändamål

Tänk på att en sådan upplåtelse inte får göras utan styrelsens samtycke (enligt 7.10 BRL)
En bostadsrättshavare som upplåter lägenheten i andrahand utan styrelsens samtycke riskerar att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Ni anmodas att omgående vidtaga rättelse, d v s att omgående återta lägenheten för eget bruk. I annat fall riskerar Ni att lägenheten förverkas.