Hur ser Brf Sadelmakaren 2 på miljöfrågor?

Vi jobbar mer och mer med miljön i åtanke och att kunna bo på ett så hållbart sätt som möjligt.
Nedan listas konkreta åtgärder som utförts med miljön i åtanke:

Sedan 2014 kommer all el vi använder i föreningen från vindkraft i ett så kallat vindkraftstillägg.
2017-2018 planterades massor av olika växter runt om husen i en stor omstrukturering av utomhusmiljön med gröna växter i focus.
2018 installerades 4st ladd-stationer till el/ladd hybrid -bilar i garaget.
2020 installerades nya cykelställ utomhus för att möta ett ökat behov av cykelparkering.
2021 anlitas en konsult för att ta fram en så energieffektiv värmelösning som möjligt inför framtida utbyte av värmesystem i fastigheten.

Was this answer helpful ? Yes / No