Har föreningen kollektiv bostadsrättstillägg i sin försäkring?

JA, föreningen har tecknat s k kollektiv bostadsrättstillägg i sin fastighetsförsäkring hos Trygg Hansa.

Bra att känna till är att föreningens Brf-tilläggsförsäkring endast har ett ”bas” skydd vilket bl.a. innebär att det blir åldersavdrag på t.ex. kök vid ett ev. försäkringsärende och kanske begränsat teckning i samband med ombyggnation av typ ”gör-det själv”.

Så styrelsen rekommenderar, att om du har behov för utökat täckning, själv har ett fullgott bostadsrättstillägg i din egen hemförsäkring som täcker det du vill.

Was this answer helpful ? Yes / No