Godkänner föreningen delat ägande?

I de fall då exempelvis en förälder och dennas vuxna barn av finansiella skäl vill äga var sin del av bostadsrätten (% fördelning spelar ingen roll), men där syftet är att endast den ena parten skall bo i bostadsrätten, accepteras inte.

Endast medlemmar som avser att bo permanent i bostadsrätten kan beviljas medlemskap.

Was this answer helpful ? Yes / No