Finns det planerade avgiftsförändringar?

Nej, i dagsläget finns det inga planerade avgiftsförändringar.


2022 sänkts avgiften med ca 10%
Detta för att all hushållsenergi nu avräknas separat via IMD (individuell mätning och debitering).

2017 sänktes avgiften med 2%.

Was this answer helpful ? Yes / No