Har föreningen kollektiv bostadsrättstillägg i sin försäkring?

JA, föreningen har tecknat s k kollektiv bostadsrättstillägg i sin fastighetsförsäkring hos Trygg Hansa.

Bra att känna till är att föreningens Brf-tilläggsförsäkring endast har ett ”bas” skydd vilket bl.a. innebär att det blir åldersavdrag på t.ex. kök vid ett ev. försäkringsärende och kanske begränsat teckning i samband med ombyggnation av typ ”gör-det själv”.

Så styrelsen rekommenderar, att om du har behov för utökat täckning, själv har ett fullgott bostadsrättstillägg i din egen hemförsäkring som täcker det du vill.

Vad ingår i årsavgiften?

2 tvätt-pass/månad i gemensam tvättstuga (fler tvätt-pass/månad går att abonnera på).

Bredband och kabel TV är obligatoriska tillägg.

Föreningen har gemensamt el-avtal och IMD (individuell mätning och debitering). De digitala mätarna avläses från distans kvartalsvis och din förbrukade el samt andel av gemensam el kommer att debiteras på avin från Bredablick i efterhand.

Värme, varmvatten och naturgaskostnaden avräknas enligt följande modell:
– Den faktiska förbrukningen av varmvatten som betalas kvartalsvis.
– En preliminär kostnad månadsvis för värme som sedan balanseras baserat på föreningens totala förbrukning av naturgas för värme. Den enskilda lägenheten avräknas halvårsvis efter andelstal.

Det tillkommer ett IMD-belopp för elmätaren och varmvattenmätare per lägenhet på totalt 50 kr/månad.

Vid en försäljning hanterar köpare och säljare själv intern fördelning och avräkning.


Läs mer om tvättstuga, tv/bredband mm. under ”Information”.

Godkänner föreningen delat ägande?

I de fall då exempelvis en förälder och dennas vuxna barn av finansiella skäl vill äga var sin del av bostadsrätten (% fördelning spelar ingen roll), men där syftet är att endast den ena parten skall bo i bostadsrätten, accepteras inte.

Endast medlemmar som avser att bo permanent i bostadsrätten kan beviljas medlemskap.

Hur ser Brf Sadelmakaren 2 på miljöfrågor?

Vi jobbar mer och mer med miljön i åtanke och att kunna bo på ett så hållbart sätt som möjligt.
Nedan listas konkreta åtgärder som utförts med miljön i åtanke:

Sedan 2014 kommer all el vi använder i föreningen från vindkraft i ett så kallat vindkraftstillägg.
2017-2018 planterades massor av olika växter runt om husen i en stor omstrukturering av utomhusmiljön med gröna växter i focus.
2018 installerades 4st ladd-stationer till el/ladd hybrid -bilar i garaget.
2020 installerades nya cykelställ utomhus för att möta ett ökat behov av cykelparkering.
2021 anlitas en konsult för att ta fram en så energieffektiv värmelösning som möjligt inför framtida utbyte av värmesystem i fastigheten.

Har ni gemensamt el-avtal?

Ja, föreningen har gemensamt el-avtal och IMD (individuell mätning och debitering). De digitala mätarna avläses från distans kvartalsvis och din förbrukade el samt andel av gemensam el kommer att debiteras på avin från Bredablick i efterhand.

Vid en försäljning hanterar köpare och säljare själv intern fördelning och avräkning.


All information om el hittar du här!