FAQ – Frågor & Svar

Ofta ställda frågor med svar

Frågor med svar t. ex. mäklare kan ha stor nytta av vid förmedlingar

 • Frågor och svar
Expand All | Collapse All
 • 1. Finns det planerade avgiftsförändringar?
   

  Nej, i dagsläget finns det inga planerade avgiftsförändringar.


  2022 sänkts avgiften med ca 10%
  Detta för att all hushållsenergi nu avräknas separat via IMD (individuell mätning och debitering).

  2017 sänktes avgiften med 2%.

 • 2. Finns det pågående eller planerade renoveringar?
   

  Föreningen har en underhållsplan som sträcker sig 50 år framåt.
  I årsredovisningen framgår det planerade och budgeterade underhåll 5 år framåt.


  Se årsredovisningar här!

 • 3. Vad kostar det att hyra garageplats i föreningen?
   

  I skrivandets stund kostar en garageplats 400:-/mån.


  All information om parkering hittar du här!

 • 4. Finns det några lediga garageplatser i föreningen?
   

  Nej, det finns inga lediga garageplatser i skrivandets stund men kontakta Bredablick så sätter de upp dig på kölistan, se kontaktinformationen här...


  All information om parkering hittar du här!

 • 5. Finns det bredband och vad kostar det?
   

  Ja, vi har 100/100 Mbit/s fiber via Bredbandsbolaget (Telenor). Detta är ett obligatoriskt årsavgiftstillägg och kostar 165:-/mån. Det finns möjlighet till snabbare uppkoppling och TV via bredbandet, för mer information kontakta Bredbandsbolaget (Telenor), se kontaktinformationen här...


  All information om bredband hittar du här!

 • 6. Har ni gemensamt el-avtal?
   

  Ja, föreningen har gemensamt el-avtal och IMD (individuell mätning och debitering). De digitala mätarna avläses från distans kvartalsvis och din förbrukade el samt andel av gemensam el kommer att debiteras på avin från Bredablick i efterhand.

  Vid en försäljning hanterar köpare och säljare själv intern fördelning och avräkning.


  All information om el hittar du här!

 • 7. Vilken är er leverantör av TV-sändningar och vad kostar detta?
   

  Vår leverantör av den analoga/digitala TV-signalen via antennuttaget är Canal Digital (Telenor). Detta är ett obligatoriskt årsavgiftstillägg och kostar 90:-/mån.


  All information om TV hittar du här!

 • 8. Vad ligger överlåtelseavgiften på och vem ska betala denna?
   

  Överlåtelseavgiften är 2,5 % av prisbasbeloppet och ska betalas av köparen.

 • 9. Vad ligger pantsättningsavgiften på?
   

  Pantsättningsavgiften är 1,5 % av prisbasbeloppet per pant.

 • 10. Godkänner föreningen delat ägande?
   

  I de fall då exempelvis en förälder och dennas vuxna barn av finansiella skäl vill äga var sin del av bostadsrätten (% fördelning spelar ingen roll), men där syftet är att endast den ena parten skall bo i bostadsrätten, accepteras inte.

  Endast medlemmar som avser att bo permanent i bostadsrätten kan beviljas medlemskap.

 • 11. Vad ingår i årsavgiften?
   

  2 tvätt-pass/månad i gemensam tvättstuga (fler tvätt-pass/månad går att abonnera på).

  Bredband och kabel TV är obligatoriska tillägg.

  Föreningen har gemensamt el-avtal och IMD (individuell mätning och debitering). De digitala mätarna avläses från distans kvartalsvis och din förbrukade el samt andel av gemensam el kommer att debiteras på avin från Bredablick i efterhand.

  Värme, varmvatten och naturgaskostnaden avräknas enligt följande modell:
  - Den faktiska förbrukningen av varmvatten som betalas kvartalsvis.
  - En preliminär kostnad månadsvis för värme som sedan balanseras baserat på föreningens totala förbrukning av naturgas för värme. Den enskilda lägenheten avräknas halvårsvis efter andelstal.

  Det tillkommer ett IMD-belopp för elmätaren och varmvattenmätare per lägenhet på totalt 50 kr/månad.

  Vid en försäljning hanterar köpare och säljare själv intern fördelning och avräkning.


  Läs mer om tvättstuga, tv/bredband mm. under "Information".

 • 12. Är vårstädningarna obligatoriska?
   

  Nej, de är sociala tillställningar - Träffa och umgås med grannarna, sedan bjuder oftast föreningen på ny grillad mat.

 • 13. Har föreningen tomträttsavgäld eller friköpt mark?
   

  2021-04-30 är det officiellt att Brf Sadelmakaren 2 har friköpt fastigheten Selen 5 (marken som disponeras av föreningen).

 • 14. Hur ser Brf Sadelmakaren 2 på miljöfrågor?
   

  Vi jobbar mer och mer med miljön i åtanke och att kunna bo på ett så hållbart sätt som möjligt.
  Nedan listas konkreta åtgärder som utförts med miljön i åtanke:

  Sedan 2014 kommer all el vi använder i föreningen från vindkraft i ett så kallat vindkraftstillägg.
  2017-2018 planterades massor av olika växter runt om husen i en stor omstrukturering av utomhusmiljön med gröna växter i focus.
  2018 installerades 4st ladd-stationer till el/ladd hybrid -bilar i garaget.
  2020 installerades nya cykelställ utomhus för att möta ett ökat behov av cykelparkering.
  2021 anlitas en konsult för att ta fram en så energieffektiv värmelösning som möjligt inför framtida utbyte av värmesystem i fastigheten.

 • 15. Har föreningen kollektiv bostadsrättstillägg i sin försäkring?
   

  JA, föreningen har tecknat s k kollektiv bostadsrättstillägg i sin fastighetsförsäkring hos Trygg Hansa.

  Bra att känna till är att föreningens Brf-tilläggsförsäkring endast har ett ”bas” skydd vilket bl.a. innebär att det blir åldersavdrag på t.ex. kök vid ett ev. försäkringsärende och kanske begränsat teckning i samband med ombyggnation av typ ”gör-det själv”.

  Så styrelsen rekommenderar, att om du har behov för utökat täckning, själv har ett fullgott bostadsrättstillägg i din egen hemförsäkring som täcker det du vill.